Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

L.p. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli
1. Wojewoda Dolnośląski Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau
2. Wojewoda Dolnośląski Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Alle w Görlitz 
3. Krajowa Administracja Skarbowa Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka) 
4. Krajowa Administracja Skarbowa Budowa obejścia m. Złotoryja - etapami
5. Krajowa Administracja Skarbowa Od zamku Frýdlant do zamku Czocha
6. Krajowa Administracja Skarbowa Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego
7. Państwowa Inspekcja Pracy Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp
8. Państwowa Inspekcja Pracy Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp
9. Archiwum Państwowe we Wrocławiu 

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

10. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy
11. Wojewoda Dolnośląski Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11+995
12. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
13. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
14. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo wschodniego obejścia Bolesławca
15. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
16. Izba Administracji Skarbowej Od zamku Frýdlant do zamku Czocha
17. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
18. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8
19. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie)  do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)
20. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę
21. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem
22. Wojewoda Dolnośląski Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz
23. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia
24. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Gospodarowanie wodami - decyzje nr OŚR.6223-43/09, WŚR.6223-2/09, OŚR.6223-50/09

Data wytworzenia: 2019-04-09 Autor: Marian Szaran Data publikacji: 2019-04-09 12:38 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-02 Osoba modyfikująca: Administrator