Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny.

Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu kieruje Dyrektor przy pomocy:

  • Kierownika Pionu Inwestycji,
  • Kierownika Pionu Zarządzania Infrastrukturą Drogową,
  • Kierownika Oddziału Planowania i Zarządzania,
  • Głównego Księgowego,
  • kierowników komórek organizacyjnych.

Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.