Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - szczegóły

 

Za realizację przetargów w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu odpowiada:

Dział Zamówień Publicznych i Umów
Kierownik Działu: Katarzyna Pietuch
tel. 71 39 17 166; pokój nr 222
e-mail: katarzyna.pietuch@dsdik.wroc.pl

 

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych są dostępne tutaj: http://dsdik.wroc.pl/przetargi.html