Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

L.p. Jednostka kontrolująca Przedmiot kontroli
1. Krajowa Administracja Skarbowa

Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)

2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów, w tym obiektów inżynieryjnych, stanem technicznym, procesem utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami
3. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica
4. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka
5. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule "zaprojektuj i wybuduj"
6. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)
7. Krajowa Administracja Skarbowa Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka

 


Data wytworzenia: 2020-01-15 06:52 Autor: Marian Szaran Data publikacji: 2020-01-15 06:52 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-12 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-09-21 09:01 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-21 09:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-03 13:59 Osoba modyfikująca : Administrator