Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Dział Obsługi Jednostki:
  • przyjmuje całodobowo meldunki,
  • udziela informacji o warunkach panujących na podległych DSDiK drogach wojewódzkich, w tym o warunkach przejezdności, utrudnieniach i ostrzeżeniach meteorologicznych,
  • udziela informacji o punktach informacyjnych dotyczących dróg gminnych, powiatowych, krajowych itp.
tel. 71 39 17 196
fax 71 39 17 109
e-mail: dsdik@dsdik.wroc.pl
 
 

Skargi, wnioski i zażalenia na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu są przyjmowane w siedzibie DSDiK we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28 przez:

  • Dyrektora lub Kierownika Pionu w każdą środę w godz. od 14.00 do 15.00 (pokój nr 209)
  • pracownika Działu Obsługi Jednostki w każdą środę w godz. od 15.00  do 17.00
  • pracownika sekretariatu codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 (pokój nr 209)
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:42 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:42 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 10:51 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska